Rygestop og selvudvikling

Meditation og rygestop

Jeg tror, jeg er i tvivl. Hvad mener du?

For mig har meditation været et sikkert go-to-værktøj, når jeg igennem årene på forskellig vis har været udfordret. Og et værktøj, der som en schweizerkniv kan bruges til en bred pallette af situationer. Fra søvnudfordringer, til et potent redskab mod stress, over til styrkelse af immunforsvaret, kognitiv klarhed, hjælp til eksamensnerver osv. Og da der efterhånden er foretaget et hav af studier vedrørende meditationens saliggørende effekter, kan det ikke smides over i skuffen for fortabte hippiers pangfarvede utopier. Nej, evidens er der masser af.

Men.

Rygestop?

Når jeg arbejder med pornoafhængige mænd, taler vi tit om ”fjeren” som en af de største udfordringer. Fjeren som billede på den der kildende fornemmelse inde i hovedet, hvor man er 400 meter fra at sætte sig foran skærmen og kigge på kulørte pixels, og hvor man med sin nuværende by-fart på 50 km/t vil være fremme om nogle øjeblikke. Derfor handler en stor del af denne behandling ikke mindst om at ”lytte” til fjeren og skynde sig ind i ”gøre-mode”, når den viser sig. At ty til de mange redskaber, man har fået opbygget, fx at lave en katastrofeopbremsning, så fjerens 400 meter mærke forbliver noget forholdsvist fjernt.

Jeg tænker, det samme gør sig gældende med rygning. At vi eksrygere også har den fjer, og at lige præcis meditation er et middel, der i den situation kan føje spot til skade. Spot til skade, fordi det er så højrøstet en melodi, der afspilles i hovedet, når vi får nikotintrang, at en tvunget styret tilstand af indre ro, vil få melodien til at tage sig endnu mere overvældende ud. Og dermed er vi i højere grad tæt på et tilbagefald.

Måske det også handler om faser. I første fase af rygestoppet vil jeg klart sige nej. Men på den længere bane kan det vel bruges på alle de der schweizerknivs-måder, som også hjælper alle andre mennesker. Ikke mindst hvad angår afstresning.

Smid meget gerne en kommentar om, hvad der er dine erfaringer med meditation under rygestoppet. Eller hvis du endnu ikke er stoppet med at ryge, hvad der generelt er dine oplevelser med meditation og rygning.

Selvudvikling og rygestop

Selvudvikling og rygestop Hvorfor er selvudvikling så vigtigt et aspekt ved et rygestop? Og hvad er selvudvikling – egentlig? Måske man kan sige, at rygning og selvudvikling er dikotomier. Rygning er synonymt med stilstand

Læs mere »

Jimmy Hansen

Terapeut

Egentlig lå det ikke i kortene at jeg skulle blive professionel rygestoprådgiver, men da en tidligere klassekammerat puffede mig i den retning, valgte jeg at tage et weekendkursus i rygestop, og således blev det til over syv års konsulentarbejde for kommuner og virksomheder inden for dette område. Et job, jeg faktisk blev ret forelsket i, fordi rygning, rygestop og rygepsykologi er vildt komplekse størrelser, som kræver en indsats at sætte sig ind i, og fordi jeg mødte så mange fantastiske mennesker undervejs. I dag tilbyder jeg rygestoprådgivning individuelt og i grupperegi. Du kan eventuelt følge facebookgruppen ”Rygestop og selvudvikling” her og skriv på jimmyhansen51@gmail.com for datoer for opstart af næste gruppeforløb i rygestop.

Jimmy Hansen

Seneste artikler ernæring
Seneste artikler pornoafhængighed
Seneste artikler filosofi/psykologi
Seneste artikler rygestop
Priser
priser
Nyhedsbrev
Events

Rygestopkursus

Gruppeforløb pornoafhængighed

Fastekursus