kilder

Kilder eksistensterapi

Adams, Kenneth M., Silently Seduced – when parents make their children partners, Health Communications, Inc., Deerfield Beach,  2011

Almås, Elsa, Benestad, Esben Esther Pirelli, sexologi i Praksis, Universitetsforlaget, Oslo, 2010

Alexander, Bruce K., The Globalisation of Addiction, Oxford University Press, 2010

Aristoteles, De anima, Nyt Nordisk Forlag, København,  1949

Asprey, Dave, Fast this way, Harpercollins Publishers, 2021

Barbro Lennéer Axelson, Tab – om sorg og livsændring, Hans Reitzels Forlag, København, 2011

Beauvoir, Simone de, Alle mennesker er dødelige, Gyldendals forlag, Haslev, 2000

Brown, Brene, Daring Greatly, Penguin Books, NY, 2012

Bork, Erik, Danmark under dynen – fra bryllup til bunkepul, Peoples’Press, København, 2003

Bosworth, Annette, Any way you can, Metone Life,Sioux Falls, USA, 2018

Bozworth, Anette, ketoCONTINUUM, MeTone Life, LLC, 2021

Bowlby, John, En sikker base, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2008

Burgo, Joseph, Why do I do that, New Rise Press, New York 2012

Cadogan, Oscar Umahro, Fra usund til sund, 2016, Umahro

Cardoza, Steven, Kinesisk holistisk medicin, Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2017

Claude-Pierre, Peggy, Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog, Borgens Forlag 1999, Valby

Cullberg Weston, Marta, Fra skam til selvrespekt, Dansk Psykologisk Forlag, København, 2010

Davidson, Richard, J., The Emotional  Life of Your Brain, Penguin Group, New York, 2012

Descartes, Rene, Meditationer over den første filosofi, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2002

Despentes, Virginie, Kvinden og Kingkong, Tiderne Skifter, København, 2007

Diagnostiske kriterier DSM-5, Hogrefe Psykologisk Forlag, Virum, 2014

Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug, 2003, Viborg

Elliot, Robert, Greenberg S. Leslie m.fl., Learning Emotion-Focused Therapy, APA, Washingtong, 2013

Enders,  Giulia, Tarme med charme, People’sPress, 2015,

Fasting, Neel, Seksualitet, selvudvikling og tantra – en vestlig vej, Borgens Forlag, Valby, 1999

Fog, Jette og Hem, Lars, Psykoterapi og erkendelse, Akademisk Forlag, København, 2009

Foucault, Michel, Seksualitetens historie 1 – vilje til viden, Rhodos, København, 1978

Foucault, Michel, Seksualitetens historie 2 – brugen af nydelserne, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2004

Foucault, Michel, Seksualitetens historie 2 – Omsorgen for sig selv, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2004

Freud, Sigmund: Sigmund Freud Psykoanalyse samlede forelæsninger, Hans Reitzels Forlag, København, 1994

Fung, Jason og More, Jimmy, The complete guide to fasting, Victory Belt Publishing Inc., Canada, 2016

Garff, Joakim, SAK, Gads Forlag, 2000

Gendlin, Eugene, T. Fokusering – hør hvad din krop fortæller dig, Bantam Books Inc., New York, 1978

Gergen, J. Kenneth og Mellon, Karsten, Socialkonstruktionisme og uddannelse, Hans Reitzels Forlag, 2017

Greenberg, S. Leslie og Watson, C. Jeanne, Emotion-Focused Therapy for Depression, APA, Washington, 2008

Haaning, Aksel, Middelalderens naturfilosofi, C.A. Reitzels Forlag, København, 2004

Hafsteinsdottir, Thorbjörg, 10 år yngre på 10 uger, Politiken, København, 2008

Hart, Susan, Dissociationsfænomener, Hans Reitzels Forlag, 2011

Hart, Susan, Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Hans Reitzels Forlag, København, 2012

Hertoft, Preben, Klinisk Sexologi, Munksgaard, København, 1987

Hougaard, Esben, Psykoterapi – Teori og forskning, Psykologisk Forlag, Silkeborg, 2004

Husserl, Edmund: Fænomenologiens idé, Hans Reitzels Forlag A/S, København, 1997

Husted, Jørgen og Lübcke Poul, Filosofi Håndbog, Politikens Forlag, 2001

Jensens, V. Johannes, Kongens Fald, Gyldendals Tranebøger, Viborg, 1944

Jerome S. Blackman, 101 Defenses – how the mind shields itself, Brunner-Routledge, NY 2004

Johansen, Karsten Friis, Den europæiske filosofis historie, Nordisk Forlag, Svendborg, 1991

Johnson, Sue, Hold mig – En vejviser til varig kærlighed, Mindspace, København, 2014

Johansen, Karsten, Friis, Den europæiske filosofis idehistorie, Nyt Nordisk Forlag, København, 1991

Juul, Jesper, Dit kompetente barn, Schønberg, 1999

Kant, Immanuel, Prolegomena, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1993

Kierkegaard, Søren, Begrebe Angest, Nordisk Forlag, København, 1943

Kierkegaard, Søren, Kjerlighedens gjerninger, Nordiske Forlag, København, 2000

Kraff-Ebing, Richard von, Psychopathia Sexualis, Pioneer Publications, New York, 1950

Kringelbach, L. Morgen, Hjernerum Den følelsesfulde hjerne, Learning Lab, 2006, København

Levine, Peter A. Helbredelse af traumer, Borgen, Valby, 2005

Levine, Peter, In An Unspoken Voice, North Atlantic Books, 2010, Berkeley

Levine, Peter A. og Kline, Maggie, Traumer set med barnets øjne – heling af traumer hos børn og unge, Dansk Psykologisk Forlag, Viborg, 2012

Lotus, Sumo, Naturkosmetik, Borgen, 1983

Lyager, Lone og Jette Lyager, At bestige bjerge, gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd, VFC Socialt Udsatte, København, 2005

Lysholm, Anja, Hvem er du utro?” – En anderledes bog om kærlighed og utroskab, Uforklarbar, 2009

Lübcke, Poul med flere, Engelsk og amerikansk filosofi, Politikens Håndbøger,

MacLean, Paul D., The triune brain in evolution: role in paleocerebral functions, Plenum, 1990, NY

Madsen, Peter Lund, Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen, Gyldendal, København, 2012

Machiavelli, Niccoló, Fyrsten, Det Norske Aktieforlag, 1898

Maté, Gabor, In the Realm of Hungry Ghosts, Vintage Canada, Toronto, 2009

Mejer, J. og Tortzen, C. G., KEND DIG SELV – Et Platon-udvalg, Nordisk Forlag, København, 2000

Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fænomenologi, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1994

Miller, Alice, Den bandlyste viden, Hans Reitzels Forlag, København, 1989

Miller, Alice, Det selvudslettende barn, Munksgaard, København, 1997

Mirandola, Giovanni Pico Della, Om menneskets værdighed, Museum Tusculanum, København, 1996

Money, John, Musaph, Herman, Handbook of sexology, Holland Biomedical Press, 1977

Moore, Jimmy og Fung, Jason, The complete guide to fasting, Victory Belt Publishing, 2016

Moos, Torben & Møller, Morten, Centralnervesystemets anatomi, FADL’s forlag, Århus, 2006

Nielsen, Marianne Davidsen og Leick, Nini, Den nødvendige smerte – om sorg, sorgterapi og kriseintervention, Gyldendal, København, 1987

Nietzsche, Friedrich, Ecco Homo, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1994

Nietzsche, Friedrich, Således talte Zarathustra, Lindhardt og Ringhof, Viborg, 1996

Nietzsche, Friedrich, Moralens oprindelse, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1993

Nordengren, Kaja, Hjernen er stjernen – dit eneste uerstattelige organ, Rosinante, København, 2017

Nordisk Sexologi, 1994, Dansk Psykologisk Forlag

Olsen, Ole Andkjær og Simo Køppe, Sigmund Freud Tre afhandlinger om seksualteori, Hans Reitzels Forlag, København, 1985

Olsen, A. M. E., Platons Symposion – Et hermeneutisk essay, Museum Tusculanums Forlag Københavns Universitet, 2003

Perlmutter, David, Hjernens nye liv, Borgens Forlag, København, 2016

Perry, Bruce D. og Maia Szalavitz, Drengen der voksede op som hund, Hans Reitzels Forlag, København, 2011

Pert Candace B., Molecules of emotion – why do you fell the way you feel, Scribner, USA, 1997

Peterson, Shane, Ejlersen, Søren, Ingemann, Ditte, Fermentering, People’sPress, 2015, København

Platon, Symposium and the death of Socrates, Worldsworth Classics

Rawls, John, En teori om retfærdighed, DET lille FORLAG, 2005, Frederiksberg

Rogers, R. Carl, Client-centered therapy, Redwood Press Limited, Wiltshire, 1951

Rothschild, Babette, Kroppen Husker – om krop og psyke i traumebehandling, forlaget Klim, Aarhus, 2004

Saint-Exupéry, de Antoine, Den lille prins, Jespersen og Pios Forlag, 1966

Sartre, Jean-Paul, Ego’ets transcendens, Hans Reitzels Forlag, København, 1995

Sartre, Jean-Paul: Eksistentialisme er humanisme, Vintens Forlag, København, 1984

Sartre, Jean-Paul: Kvalme, Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, 1988, København

Sartre, Jean-Paul: Eksistentialisme er humanisme, Vintens Forlag, 1984, København

Sartre, Jean-Paul: Væren og intet i utvalg, Pax forlag, Oslo, 1976

Seneca, Om vrede, om mildhed, om sindsro, Gyldendal, København, 1976

Seyfried, Thomas N, Cancer as a metabolic disease, John Wiley & Sons, New Jersey, 2012

Spinelli, Ernesto, Eksistentiel psykoterapi i praksis, Hans Reitzels Forlag, København, 2008

Stern, Daniel, Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzels Forlag, København, 2000

Sørensen, Villy, Nietzsche, Gyldendal, Haslev, 1982

Thielst, Peter, Det kløvede eros, Tiderne Skifter, Århus, 2002

Thielst, Peter, Kødets lyst – tankens list, Tiderne Skifter Forlag, Århus, 2001

Thoreau, Henry David, Walden and civil disobedience, Norton & company, 1966

Tidsskrift: Nordisk sexologi med Thore Langfeldt, Karin Bang mfl.

Tzu, Sun, The art of war, Wordsworth Editions Ltd., Hertfordshire, 1990

Van Deurzen-Smith, Emmy, Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzels Forlag, 1995

Weeke, Ulla Rung, At danse med nervesystemet, 2018Skriveforlaget

Zahavi, Dan, Fænomenologi, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg, 2007

Diverse noter fra følgende uddannelser:

BAM-kropsbehandler

Cand.com i filosofi fra RUC

Certificeret relationel biologisk traumeterpeut ved Ulla Rung Weeke

Den psykoterapeutiske uddannelse på både PI og EFT-Instituttet

Ernæringsterapeutuddannelsen på CET

Grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos læge Ole Købke

Rygestoprådgiver

Sexolog

Interview:

Interview med fagfolk inden for forskellige fagområder. Her nævnes de vigtigste.

Bendtsen, Erik – fast underviser i filosofi på RUC.

Haaning, Aksel – ekspert i middelalderlige forhold og underviser på RUC.

Hollænder, Vivi – klinisk sexolog.

Møhl, Bo – psykolog og tilknyttet psykiatrien.

Ramsdal, Per – præst.

Thielst, Peter – filosof og ejer af Det lille Forlag.

Weeke, Ulla – forfatter til At Danse Med Nervesystemet og ejer af Skolen for Psykosomatik.

 

Kilder eksistensterapi

Adams, Kenneth M., Silently Seduced – when parents make their children partners, Health Communications, Inc., Deerfield Beach,  2011

Almås, Elsa, Benestad, Esben Esther Pirelli, sexologi i Praksis, Universitetsforlaget, Oslo, 2010

Alexander, Bruce K., The Globalisation of Addiction, Oxford University Press, 2010

Aristoteles, De anima, Nyt Nordisk Forlag, København,  1949

Asprey, Dave, Fast this way, Harpercollins Publishers, 2021

Barbro Lennéer Axelson, Tab – om sorg og livsændring, Hans Reitzels Forlag, København, 2011

Beauvoir, Simone de, Alle mennesker er dødelige, Gyldendals forlag, Haslev, 2000

Brown, Brene, Daring Greatly, Penguin Books, NY, 2012

Bork, Erik, Danmark under dynen – fra bryllup til bunkepul, Peoples’Press, København, 2003

Bosworth, Annette, Any way you can, Metone Life,Sioux Falls, USA, 2018

Bozworth, Anette, ketoCONTINUUM, MeTone Life, LLC, 2021

Bowlby, John, En sikker base, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2008

Burgo, Joseph, Why do I do that, New Rise Press, New York 2012

Cadogan, Oscar Umahro, Fra usund til sund, 2016, Umahro

Cardoza, Steven, Kinesisk holistisk medicin, Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2017

Claude-Pierre, Peggy, Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog, Borgens Forlag 1999, Valby

Cullberg Weston, Marta, Fra skam til selvrespekt, Dansk Psykologisk Forlag, København, 2010

Davidson, Richard, J., The Emotional  Life of Your Brain, Penguin Group, New York, 2012

Descartes, Rene, Meditationer over den første filosofi, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2002

Despentes, Virginie, Kvinden og Kingkong, Tiderne Skifter, København, 2007

Diagnostiske kriterier DSM-5, Hogrefe Psykologisk Forlag, Virum, 2014

Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug, 2003, Viborg

Elliot, Robert, Greenberg S. Leslie m.fl., Learning Emotion-Focused Therapy, APA, Washingtong, 2013

Enders,  Giulia, Tarme med charme, People’sPress, 2015,

Fasting, Neel, Seksualitet, selvudvikling og tantra – en vestlig vej, Borgens Forlag, Valby, 1999

Fog, Jette og Hem, Lars, Psykoterapi og erkendelse, Akademisk Forlag, København, 2009

Foucault, Michel, Seksualitetens historie 1 – vilje til viden, Rhodos, København, 1978

Foucault, Michel, Seksualitetens historie 2 – brugen af nydelserne, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2004

Foucault, Michel, Seksualitetens historie 2 – Omsorgen for sig selv, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2004

Freud, Sigmund: Sigmund Freud Psykoanalyse samlede forelæsninger, Hans Reitzels Forlag, København, 1994

Fung, Jason og More, Jimmy, The complete guide to fasting, Victory Belt Publishing Inc., Canada, 2016

Garff, Joakim, SAK, Gads Forlag, 2000

Gendlin, Eugene, T. Fokusering – hør hvad din krop fortæller dig, Bantam Books Inc., New York, 1978

Gergen, J. Kenneth og Mellon, Karsten, Socialkonstruktionisme og uddannelse, Hans Reitzels Forlag, 2017

Greenberg, S. Leslie og Watson, C. Jeanne, Emotion-Focused Therapy for Depression, APA, Washington, 2008

Haaning, Aksel, Middelalderens naturfilosofi, C.A. Reitzels Forlag, København, 2004

Hafsteinsdottir, Thorbjörg, 10 år yngre på 10 uger, Politiken, København, 2008

Hart, Susan, Dissociationsfænomener, Hans Reitzels Forlag, 2011

Hart, Susan, Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Hans Reitzels Forlag, København, 2012

Hertoft, Preben, Klinisk Sexologi, Munksgaard, København, 1987

Hougaard, Esben, Psykoterapi – Teori og forskning, Psykologisk Forlag, Silkeborg, 2004

Husserl, Edmund: Fænomenologiens idé, Hans Reitzels Forlag A/S, København, 1997

Husted, Jørgen og Lübcke Poul, Filosofi Håndbog, Politikens Forlag, 2001

Jensens, V. Johannes, Kongens Fald, Gyldendals Tranebøger, Viborg, 1944

Jerome S. Blackman, 101 Defenses – how the mind shields itself, Brunner-Routledge, NY 2004

Johansen, Karsten Friis, Den europæiske filosofis historie, Nordisk Forlag, Svendborg, 1991

Johnson, Sue, Hold mig – En vejviser til varig kærlighed, Mindspace, København, 2014

Johansen, Karsten, Friis, Den europæiske filosofis idehistorie, Nyt Nordisk Forlag, København, 1991

Juul, Jesper, Dit kompetente barn, Schønberg, 1999

Kant, Immanuel, Prolegomena, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1993

Kierkegaard, Søren, Begrebe Angest, Nordisk Forlag, København, 1943

Kierkegaard, Søren, Kjerlighedens gjerninger, Nordiske Forlag, København, 2000

Kraff-Ebing, Richard von, Psychopathia Sexualis, Pioneer Publications, New York, 1950

Kringelbach, L. Morgen, Hjernerum Den følelsesfulde hjerne, Learning Lab, 2006, København

Levine, Peter A. Helbredelse af traumer, Borgen, Valby, 2005

Levine, Peter, In An Unspoken Voice, North Atlantic Books, 2010, Berkeley

Levine, Peter A. og Kline, Maggie, Traumer set med barnets øjne – heling af traumer hos børn og unge, Dansk Psykologisk Forlag, Viborg, 2012

Lotus, Sumo, Naturkosmetik, Borgen, 1983

Lyager, Lone og Jette Lyager, At bestige bjerge, gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd, VFC Socialt Udsatte, København, 2005

Lysholm, Anja, Hvem er du utro?” – En anderledes bog om kærlighed og utroskab, Uforklarbar, 2009

Lübcke, Poul med flere, Engelsk og amerikansk filosofi, Politikens Håndbøger,

MacLean, Paul D., The triune brain in evolution: role in paleocerebral functions, Plenum, 1990, NY

Madsen, Peter Lund, Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen, Gyldendal, København, 2012

Machiavelli, Niccoló, Fyrsten, Det Norske Aktieforlag, 1898

Maté, Gabor, In the Realm of Hungry Ghosts, Vintage Canada, Toronto, 2009

Mejer, J. og Tortzen, C. G., KEND DIG SELV – Et Platon-udvalg, Nordisk Forlag, København, 2000

Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fænomenologi, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1994

Miller, Alice, Den bandlyste viden, Hans Reitzels Forlag, København, 1989

Miller, Alice, Det selvudslettende barn, Munksgaard, København, 1997

Mirandola, Giovanni Pico Della, Om menneskets værdighed, Museum Tusculanum, København, 1996

Money, John, Musaph, Herman, Handbook of sexology, Holland Biomedical Press, 1977

Moore, Jimmy og Fung, Jason, The complete guide to fasting, Victory Belt Publishing, 2016

Moos, Torben & Møller, Morten, Centralnervesystemets anatomi, FADL’s forlag, Århus, 2006

Nielsen, Marianne Davidsen og Leick, Nini, Den nødvendige smerte – om sorg, sorgterapi og kriseintervention, Gyldendal, København, 1987

Nietzsche, Friedrich, Ecco Homo, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1994

Nietzsche, Friedrich, Således talte Zarathustra, Lindhardt og Ringhof, Viborg, 1996

Nietzsche, Friedrich, Moralens oprindelse, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1993

Nordengren, Kaja, Hjernen er stjernen – dit eneste uerstattelige organ, Rosinante, København, 2017

Nordisk Sexologi, 1994, Dansk Psykologisk Forlag

Olsen, Ole Andkjær og Simo Køppe, Sigmund Freud Tre afhandlinger om seksualteori, Hans Reitzels Forlag, København, 1985

Olsen, A. M. E., Platons Symposion – Et hermeneutisk essay, Museum Tusculanums Forlag Københavns Universitet, 2003

Perlmutter, David, Hjernens nye liv, Borgens Forlag, København, 2016

Perry, Bruce D. og Maia Szalavitz, Drengen der voksede op som hund, Hans Reitzels Forlag, København, 2011

Pert Candace B., Molecules of emotion – why do you fell the way you feel, Scribner, USA, 1997

Peterson, Shane, Ejlersen, Søren, Ingemann, Ditte, Fermentering, People’sPress, 2015, København

Platon, Symposium and the death of Socrates, Worldsworth Classics

Rawls, John, En teori om retfærdighed, DET lille FORLAG, 2005, Frederiksberg

Rogers, R. Carl, Client-centered therapy, Redwood Press Limited, Wiltshire, 1951

Rothschild, Babette, Kroppen Husker – om krop og psyke i traumebehandling, forlaget Klim, Aarhus, 2004

Saint-Exupéry, de Antoine, Den lille prins, Jespersen og Pios Forlag, 1966

Sartre, Jean-Paul, Ego’ets transcendens, Hans Reitzels Forlag, København, 1995

Sartre, Jean-Paul: Eksistentialisme er humanisme, Vintens Forlag, København, 1984

Sartre, Jean-Paul: Kvalme, Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, 1988, København

Sartre, Jean-Paul: Eksistentialisme er humanisme, Vintens Forlag, 1984, København

Sartre, Jean-Paul: Væren og intet i utvalg, Pax forlag, Oslo, 1976

Seneca, Om vrede, om mildhed, om sindsro, Gyldendal, København, 1976

Seyfried, Thomas N, Cancer as a metabolic disease, John Wiley & Sons, New Jersey, 2012

Spinelli, Ernesto, Eksistentiel psykoterapi i praksis, Hans Reitzels Forlag, København, 2008

Stern, Daniel, Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzels Forlag, København, 2000

Sørensen, Villy, Nietzsche, Gyldendal, Haslev, 1982

Thielst, Peter, Det kløvede eros, Tiderne Skifter, Århus, 2002

Thielst, Peter, Kødets lyst – tankens list, Tiderne Skifter Forlag, Århus, 2001

Thoreau, Henry David, Walden and civil disobedience, Norton & company, 1966

Tidsskrift: Nordisk sexologi med Thore Langfeldt, Karin Bang mfl.

Tzu, Sun, The art of war, Wordsworth Editions Ltd., Hertfordshire, 1990

Van Deurzen-Smith, Emmy, Eksistentiel samtale og terapi, Hans Reitzels Forlag, 1995

Weeke, Ulla Rung, At danse med nervesystemet, 2018Skriveforlaget

Zahavi, Dan, Fænomenologi, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg, 2007

Diverse noter fra følgende uddannelser:

BAM-kropsbehandler

Cand.com i filosofi fra RUC

Certificeret relationel biologisk traumeterpeut ved Ulla Rung Weeke

Den psykoterapeutiske uddannelse på både PI og EFT-Instituttet

Ernæringsterapeutuddannelsen på CET

Grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos læge Ole Købke

Rygestoprådgiver

Sexolog

Interview:

Interview med fagfolk inden for forskellige fagområder. Her nævnes de vigtigste.

Bendtsen, Erik – fast underviser i filosofi på RUC.

Haaning, Aksel – ekspert i middelalderlige forhold og underviser på RUC.

Hollænder, Vivi – klinisk sexolog.

Møhl, Bo – psykolog og tilknyttet psykiatrien.

Ramsdal, Per – præst.

Thielst, Peter – filosof og ejer af Det lille Forlag.

Weeke, Ulla – forfatter til At Danse Med Nervesystemet og ejer af Skolen for Psykosomatik.

Kilder ansigtsterapi

Adler, Dr. Yeal, Under huden, People’s Press, München, 2017

Bosworth, Annette, Any way you can, Metone Life,Sioux Falls, USA, 2018

Cadogan, Oscar Umahro, Fra usund til sund, 2016, Umahro

Cardoza, Steven, Kinesisk holistisk medicin, Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2017

Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug, 2003, Viborg

Enders,  Giulia, Tarme med charme, People’sPress, 2015,

Hafsteinsdottir, Thorbjörg, 10 år yngre på 10 uger, Politiken, København, 2008

Lotus, Sumo, Naturkosmetik, Borgen, 1983

Perlmutter, David, Hjernens nye liv, Borgens Forlag, København, 2016

Peterson, Shane, Ejlersen, Søren, Ingemann, Ditte, Fermentering, People’sPress, 2015, København

Sperling, von Marie-Louise, Anti-age – træk 10 år fra din alder, Politikens Forlag, København 2013

Whittel, Naomi, Glow 15, Houghton Mifflinn, New York, 2018

Kilder ansigtsterapi

Adler, Dr. Yeal, Under huden, People’s Press, München, 2017

Bosworth, Annette, Any way you can, Metone Life,Sioux Falls, USA, 2018

Cadogan, Oscar Umahro, Fra usund til sund, 2016, Umahro

Cardoza, Steven, Kinesisk holistisk medicin, Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2017

Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug, 2003, Viborg

Enders,  Giulia, Tarme med charme, People’sPress, 2015,

Hafsteinsdottir, Thorbjörg, 10 år yngre på 10 uger, Politiken, København, 2008

Lotus, Sumo, Naturkosmetik, Borgen, 1983

Perlmutter, David, Hjernens nye liv, Borgens Forlag, København, 2016

Peterson, Shane, Ejlersen, Søren, Ingemann, Ditte, Fermentering, People’sPress, 2015, København

Sperling, von Marie-Louise, Anti-age – træk 10 år fra din alder, Politikens Forlag, København 2013

Whittel, Naomi, Glow 15, Houghton Mifflinn, New York, 2018

Kilder kropsbehandling

Body All Mind, Manual til behandling, København 2020

Bojsen-Møller, Finn, Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard, København, 2001

Bosworth, Annette, Any way you can, Metone Life, Sioux Falls, USA, 2018

Bruun-Jensen, Kjeld, Anatomi og fysiologi 1, Forlaget Pons, Ringe 1997

Bruun-Jensen, Kjeld, Anatomi og fysiologi 2, Forlaget Pons, Ringe 1997

Bruun-Jensen, Kjeld, Sygdomslære – på en anden måde, Forlaget Pons, Svendborg, 1998

Cadogan, Oscar Umahro, Fra usund til sund, 2016, Umahro

Cardoza, Steven, Kinesisk holistisk medicin, Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2017

Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug, 2003, Viborg

Enders,  Giulia, Tarme med charme, People’sPress, 2015

Kendall, Peterson, Florence med flere, Muscles – testing and function, Hearthside Publishing Services, Philadelphia, 2005

Kjær, Kristoffer Glavind, Kropslig Intelligens, Borgen, København, 2016

Netter, Frank H., Atlas of human anatomy, Elsevier – Health Sciences Division, 2018

Perlmutter, David, Hjernens nye liv, Borgens Forlag, København, 2016

Peterson, Shane, Ejlersen, Søren, Ingemann, Ditte, Fermentering, People’sPress, 2015, København

Seyfried, Thomas N, Cancer as a metabolic disease, John Wiley & Sons, New Jersey, 2012

Whittel, Naomi, Glow 15, Houghton Mifflinn, New York, 2018

Noter fra følgende uddannelser:

BAM-kropsbehandler

Cand.com i filosofi fra RUC

Certificeret relationel biologisk traumeterpeut ved Ulla Rung Weeke

Den psykoterapeutiske uddannelse på både PI og EFT-Instituttet

Grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos læge Ole Købke

Rygestoprådgiver

Sexolog

Kilder kropsbehandling

Body All Mind, Manual til behandling, København 2020

Bojsen-Møller, Finn, Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard, København, 2001

Bosworth, Annette, Any way you can, Metone Life, Sioux Falls, USA, 2018

Bruun-Jensen, Kjeld, Anatomi og fysiologi 1, Forlaget Pons, Ringe 1997

Bruun-Jensen, Kjeld, Anatomi og fysiologi 2, Forlaget Pons, Ringe 1997

Bruun-Jensen, Kjeld, Sygdomslære – på en anden måde, Forlaget Pons, Svendborg, 1998

Cadogan, Oscar Umahro, Fra usund til sund, 2016, Umahro

Cardoza, Steven, Kinesisk holistisk medicin, Llewellyn Publications, Woodbury, USA, 2017

Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende menneske, Aschehoug, 2003, Viborg

Enders,  Giulia, Tarme med charme, People’sPress, 2015

Kendall, Peterson, Florence med flere, Muscles – testing and function, Hearthside Publishing Services, Philadelphia, 2005

Kjær, Kristoffer Glavind, Kropslig Intelligens, Borgen, København, 2016

Netter, Frank H., Atlas of human anatomy, Elsevier – Health Sciences Division, 2018

Perlmutter, David, Hjernens nye liv, Borgens Forlag, København, 2016

Peterson, Shane, Ejlersen, Søren, Ingemann, Ditte, Fermentering, People’sPress, 2015, København

Seyfried, Thomas N, Cancer as a metabolic disease, John Wiley & Sons, New Jersey, 2012

Whittel, Naomi, Glow 15, Houghton Mifflinn, New York, 2018

Noter fra følgende uddannelser:

BAM-kropsbehandler

Cand.com i filosofi fra RUC

Certificeret relationel biologisk traumeterpeut ved Ulla Rung Weeke

Den psykoterapeutiske uddannelse på både PI og EFT-Instituttet

Grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos læge Ole Købke

Rygestoprådgiver

Sexolog