Kilder

Almås, Elsa, Benestad, Esben Esther Pirelli, sexologi i Praksis, Universitetsforlaget, Oslo, 2010

Alexander, Bruce K., The Globalisation of Addiction,Oxford University Press, 2010

Beauvoir, Simone de, Alle mennesker er dødelige, Gyldendals forlag, Haslev, 2000

Brown, Brene, Daring Greatly, Penguin Books, NY, 2012

Bowlby, John, En sikker base, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2008

Davidson, Richard, J., The Emotional  Life of Your Brain, Penguin Group, New York, 2012

Despentes, Virginie, Kvinden og Kingkong, Tiderne Skifter, København, 2007

Diagnostiske kriterier DSM-5, Hogrefe Psykologisk Forlag, Virum, 2014

Elliot, Robert, Greenberg S. Leslie m.fl., Learning Emotion-Focused Therapy, APA, Washingtong, 2013

Fog, Jette og Hem, Lars, Psykoterapi og erkendelse, Akademisk Forlag, København, 2009

Gendlin, Eugene, T. Fokusering – hør hvad din krop fortæller dig, Bantam Books Inc., New York, 1978

Gergen, J. Kenneth og Mellon, Karsten, Socialkonstruktionisme og uddannelse, Hans Reitzels Forlag, 2017

Greenberg, S. Leslie og Watson, C. Jeanne, Emotion-Focused Therapy for Depression, APA, Washington, 2008

Greenberg, S. Leslie og Watson, C. Jeanne, Emotion-Focused Therapy for Depression, APA, Washington, 2008

Hart, Susan, Dissociationsfænomener, Hans Reitzels Forlag, 2011

Hart, Susan, Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Hans Reitzels Forlag, København, 2012

Hertoft, Preben, Klinisk Sexologi, Munksgaard, København, 1987

Hertoft, Preben, Klinisk Sexologi, Munksgaard, København, 1987