Ja, ligesom med alle andre typer afhængigheder er der næsten lige så mange typer grunde, som der er ramte. En ide til katelogisering kan se ud som følger:

Traumer

Chok

Dissociationer

Måde at takle kæresteproblemer på

Følelseshåndtering

Seksualisering

Skam

Særlige tændingsmønstre

Manglende lyst

En måde at takle andre udfordringer på

Præstationsangst

Brug af prostituerede

Lemfældigheder

Og mange af dem blandet sammen.

Hver kategori har sit eget sprog, men måske man overordnet kan sige, at der for en pornoafhængig gælder, at sind og krop har en grad af skrøbelighed, der byttes ud med de fristelser, pornoen giver. Denne ombytning kommer med mange løgne og skaber større og større afstand mellem det levede og det ønskede liv.

 

Copyright © Jimmy Hansen 2020