Behandling

I en kropsbehandling indgår elementer fra flere forskellige systemer: chok- traumegenren, thaimassage, ansigtsterapi, samt de mange typer åndedrætsterapier. Men først og fremmest BAM. Så i det følgende et par ord om, hvad BAM er for noget, og hvilke redskaber der kan indgå.

BAM har sit udspring fra Body SDS-systemet, som i tidernes morgen havde Ole Kåre Føli som ophavsmand, hvor man betragter kroppen med holistiske briller. At kroppen er mere end dens enkeltdele, og at den kan så meget, hvis bare vi giver os af med at lytte ordentligt til den. Dette syn indtænkes overalt i behandlingerne.

I en kropsbehandling indgår elementer fra flere forskellige systemer: chok- traumegenren, thaimassage, ansigtsterapi, samt de mange typer åndedrætsterapier. Men først og fremmest BAM. Så i det følgende et par ord om, hvad BAM er for noget, og hvilke redskaber der kan indgå.

BAM har sit udspring fra Body SDS-systemet, som i tidernes morgen havde Ole Kåre Føli som ophavsmand, hvor man betragter kroppen med holistiske briller. At kroppen er mere end dens enkeltdele, og at den kan så meget, hvis bare vi giver os af med at lytte ordentligt til den. Dette syn indtænkes overalt i behandlingerne. 

Massage has had a possitive effect on every medical condition we've looked at.”

Tiffany Field, Ph. D.

Et eksempel er på sin plads. Hvis man har smerter i øvre del af ryggen ved trapezius (den store rombeformede muskel, som går fra midtryg op til kraniekant), kan det sagtens skyldes ”lavthængende frugter” såsom fingrenes evige klimpren på computerens keyboard og den dertilhørende måske lidt ludende holdning, som får det tilhørende muskelvæv til at trække sig sammen og skabe myoser. En naturlig del af en BAM-session er at have øje for disse lavthængende frugter og gribe det an på forskellig vis. Et af de vigtigste elementer i BAM-systemet er pulseringsredskabet, hvor man pulserer kroppens forskellige væv i forskellige rytmer, så der skabes flow og løsnes op. Dette kan ofte være rigeligt til at hjælpe myoser og låste positioner godt på vej. Hvis ikke det er nok, gøres der brug af mange andre redskaber såsom ledfrigørelse, dybere trykterapi, arbejde med åndedrættet, zoneterapi, meridianmassage og fokus på akupunkturpunkter. Alt sammen noget, man kan kalde det mekaniske blik på kroppen. Men da krop og sind hænger sammen (som du evt. kan læse lidt mere om her), er det vigtigt også at have de psykologiske aspekter med. Så hvad kan være årsag til smerte og opspændthed i øvre trapezius i den kontekst? Well, da det er en af kroppens meget store muskler og som står i nervemæssig berøring med mange af de øvre dele af kroppen, er der uanede af muligheder. Og at man derudover også inden for BAM-skolen anskuer kroppen med energetiske vinkler, gør ikke antallet af muligheder mindre. Ikke desto mindre er det vigtigt om ikke andet at forsøge at skyde sig ind på et sted, der kan give mening for dig som klient. Kan det være stressrelateret? Har du ondt i solar plexus og måske tager for meget på dine skuldre og er lidt for meget i kontrol? Eller får du ikke sagt fra over for dine omgivelser? Den slags adfærd kan sætte sig som spor i vagusnervens fine kommunikation og medføre alle mulige typer låsthed, anspændthed og i sidste ende myoser. Så ved både at behandle vævet og måske tale sig ind i psykologisk (ufri) adfærd, kan man ramme bedre plet og derved som klient modtage en mere komplet behandling.

En kropsbehandling honorerer med andre det faktum, at mennesket er uendelig komplekst, således at vi behandlere forsøger at være nysgerrige på flere planer på en gang.

Et eksempel er på sin plads. Hvis man har smerter i øvre del af ryggen ved trapezius (den store rombeformede muskel, som går fra midtryg op til kraniekant), kan det sagtens skyldes ”lavthængende frugter” såsom fingrenes evige klimpren på computerens keyboard og den dertilhørende måske lidt ludende holdning, som får det tilhørende muskelvæv til at trække sig sammen og skabe myoser. En naturlig del af en BAM-session er at have øje for disse lavthængende frugter og gribe det an på forskellig vis. Et af de vigtigste elementer i BAM-systemet er pulseringsredskabet, hvor man pulserer kroppens forskellige væv i forskellige rytmer, så der skabes flow og løsnes op. Dette kan ofte være rigeligt til at hjælpe myoser og låste positioner godt på vej. Hvis ikke det er nok, gøres der brug af mange andre redskaber såsom ledfrigørelse, dybere trykterapi, arbejde med åndedrættet, zoneterapi, meridianmassage og fokus på akupunkturpunkter. Alt sammen noget, man kan kalde det mekaniske blik på kroppen. Men da krop og sind hænger sammen (som du evt. kan læse lidt mere om her), er det vigtigt også at have de psykologiske aspekter med. Så hvad kan være årsag til smerte og opspændthed i øvre trapezius i den kontekst? Well, da det er en af kroppens meget store muskler og som står i nervemæssig berøring med mange af de øvre dele af kroppen, er der uanede af muligheder. Og at man derudover også inden for BAM-skolen anskuer kroppen med energetiske vinkler, gør ikke antallet af muligheder mindre. Ikke desto mindre er det vigtigt om ikke andet at forsøge at skyde sig ind på et sted, der kan give mening for dig som klient. Kan det være stressrelateret? Har du ondt i solar plexus og måske tager for meget på dine skuldre og er lidt for meget i kontrol? Eller får du ikke sagt fra over for dine omgivelser? Den slags adfærd kan sætte sig som spor i vagusnervens fine kommunikation og medføre alle mulige typer låsthed, anspændthed og i sidste ende myoser. Så ved både at behandle vævet og måske tale sig ind i psykologisk (ufri) adfærd, kan man ramme bedre plet og derved som klient modtage en mere komplet behandling.

En kropsbehandling honorerer med andre det faktum, at mennesket er uendelig komplekst, således at vi behandlere forsøger at være nysgerrige på flere planer på en gang.

“The human body is the best work of art.”

Jess C. Scott

Redskaber, der kan indgå, er:

Pulsering, dybdemassage, ledfrigørelse, akutryk, yoga på briks, bevidst åndedræt, muskel-organ-arbejde, zoneterapi, greb fra thaimassage, fokus på meridianer, diverse kropsspejlinger, tanker om ernæring, opmærksomhed på nerver og hormoner, ansigtsbehandling, samt det hele tilsat et følgeskab af fænomenologisk psykologisk nærvær.

Redskaber, der kan indgå, er:

Pulsering, dybdemassage, ledfrigørelse, akutryk, yoga på briks, bevidst åndedræt, muskel-organ-arbejde, zoneterapi, greb fra thaimassage, fokus på meridianer, diverse kropsspejlinger, tanker om ernæring, opmærksomhed på nerver og hormoner, ansigtsbehandling, samt det hele tilsat et følgeskab af fænomenologisk psykologisk nærvær.