Gruppeforløb
porno

Du er: ramt af et misbrug af porno og ønsker brændende at komme ud af det, men efter adskillige forgæves forsøg søger du hjælp. Nu skal det være. Og som billedet ovenover illustrerer, er det på tide at gøre det sammen med andre. At mudderet har haft en sådan tiltrækningskraft på dig, at der skal anderledes hjælp til, hvor der er flere om at bære.

Jeg er: selv tidligere pornoafhængig og har i mange, mange år kæmpet for at komme ud af dette klister.

Du er: ramt af et misbrug af porno og ønsker brændende at komme ud af det, men efter adskillige forgæves forsøg søger du hjælp. Nu skal det være. Og som billedet ovenover illustrerer, er det på tide at gøre det sammen med andre. At mudderet har haft en sådan tiltrækningskraft på dig, at der skal anderledes hjælp til, hvor der er flere om at bære.

Jeg er: selv tidligere pornoafhængig og har i mange, mange år kæmpet for at komme ud af dette klister.

Afhængighed af porno er et omfangsrigt anliggende:

Det involverer trancelignende tilstande, hvor man svælger rundt i store mængder dopamin.

Det kalder på uheldige emotionelle og følelsesmæssige forvaltninger, hvor man på eskapistisk vis springer fra følelse til følelse eller helt og holdent undlader at mærke sine følelser.

Det medfører hypokognition, hvor man bliver mindre og mindre rationelt tænkende og mere og mere er i trancens vold.

Det skaber skæve tændingsmønstre, hvor man kommer længere og længere væk fra det man værdimæssigt selv kan stå inde for – altså en glidebane, hvor det skærmviste bliver mere og mere mærkeligt.

Det kommer med et hav af ærgerlige psykologiske konsekvenser: løgne, narcissisme, depressioner, opretholdelse af dårlig skam, selvmordstanker, dårlig livsstil, dorske sind, ingen kontakt til sit hjerte, dårligt sexliv, modløshed, sænket stemningsleje, op- og nedture, forstærkning af andre psykiske sårbarheder.

Og fysiske: ladhed, dovenhed (og heraf overvægt/fedme, fordi man som ofte ikke har overskud til at tænke ind i sunde kostvaner), rejsningsproblemer, usund krop.

Og det kommer også med mange konsekvenser ind i det relationelle liv, herunder ikke mindst med sin intime partner, hvis man har en sådan (for for mange pornoafhænge mænd gælder det, at de kommer længere og længere væk fra at evne at tiltrække en partner, således at de havner i mere og mere lukkede ensomme cirkler).

Hvis man kommer af traumetolologien (har traumer i sin bagage), kan den tvangsprægede brug af porno være aktivt medvirkende til at opretholde gentagetvangen (som er en af traumernes mystiske egenskaber) og medføre, at man bliver mere og mere traumatiseret i stedet for det modsatte.

Afhængighed af porno er et omfangsrigt anliggende:

Det involverer trancelignende tilstande, hvor man svælger rundt i store mængder dopamin.

Det kalder på uheldige emotionelle og følelsesmæssige forvaltninger, hvor man på eskapistisk vis springer fra følelse til følelse eller helt og holdent undlader at mærke sine følelser.

Det medfører hypokognition, hvor man bliver mindre og mindre rationelt tænkende og mere og mere er i trancens vold.

Det skaber skæve tændingsmønstre, hvor man kommer længere og længere væk fra det man værdimæssigt selv kan stå inde for – altså en glidebane, hvor det skærmviste bliver mere og mere mærkeligt.

Det kommer med et hav af ærgerlige psykologiske konsekvenser: løgne, narcissisme, depressioner, opretholdelse af dårlig skam, selvmordstanker, dårlig livsstil, dorske sind, ingen kontakt til sit hjerte, dårligt sexliv, modløshed, sænket stemningsleje, op- og nedture, forstærkning af andre psykiske sårbarheder.

Og fysiske: ladhed, dovenhed (og heraf overvægt/fedme, fordi man som ofte ikke har overskud til at tænke ind i sunde kostvaner), rejsningsproblemer, usund krop.

Og det kommer også med mange konsekvenser ind i det relationelle liv, herunder ikke mindst med sin intime partner, hvis man har en sådan (for for mange pornoafhænge mænd gælder det, at de kommer længere og længere væk fra at evne at tiltrække en partner, således at de havner i mere og mere lukkede ensomme cirkler).

Hvis man kommer af traumetolologien (har traumer i sin bagage), kan den tvangsprægede brug af porno være aktivt medvirkende til at opretholde gentagetvangen (som er en af traumernes mystiske egenskaber) og medføre, at man bliver mere og mere traumatiseret i stedet for det modsatte.

I watch porn
Cause I'll never be in love.”

Dorothea Lasky

Hvorfor takle dette problem i grupperegi?

En gruppe kan noget, som den individuelle tilgang ikke kan. Og omvendt. Derfor er det altid godt at flekse, så man får den maksimale støtte. Dybest set handler det jo om, at du kan begynde at leve et liv i overensstemmelse med dine formulerede værdier, som velsagtens kan involvere retten til at være glad, retten til at blive elsket, og retten til at have et sundt og emotionelt liv med gode relationer. Eller hvad der nu ellers giver mening for dig at formulere.

Det, et gruppeforløb udmærker sig ved, i forhold til den individuelle tilgang, er, at de andre også arbejder for en. At man ikke er bærer af hele molevitten selv, men at der til stede i rummet er mennesker af kød og blod, som kender til de dynamikker, der er så forfærdeligt dominerende og kommer med så forfærdelig mange konsekvenser, og hvor man desuagtet står nærmest chanceløs for at gøre en forskel. Den følelse. At man bag gardinerne i dette grupperegi kan begynde at fornemme, at man måske ikke er så mærkeligt et dyr i skoven, som man troede. Eller at man som en start i hvert fald ikke er det eneste.

Hvad kan du forvente, der indgår, under forløbet?

Tja, hvad der skal til for at skabe den forandring, du så inderligt ønsker. I udgangspunktet er min terapiform fænomenologisk orienteret (som du kan læse lidt mere om her), hvilket blandt andet betyder, at jeg ivrigt forsøger på ikke at have forlods svar på, hvad der er de rigtige interventioner, og hvad der skal til for at vækste. Men selvfølgelig har jeg som selv tidligere pornoafhængig og med terapeutisk speciale i porno gjort mig en flok opdagelser og erkendelser, jeg tillader mig at trække på i det gruppedynamiske rum, og som alt andet lige har smag af ”system”. Det terapeutiske lederskab er således en blanding mellem fænomenologi og erfaringer, der er ”bevist” brugbare.

En del af disse forlods ”systemer”, du kan blive præsenteret for, er:

Gruppeterapi  (SCT og viden fra chok-traumeuddannelsen ved Skolen for Psykosomatik i Helsingør)

Arbejde med krop (yoga, dynamisk træning/bevægelse, elementer fra kampsport, styrke)

Et stort fokus på den energetiske seksualitet og det at være ”mere i kroppen” og ”mindre i hovedet” (inspiration fra Tao og tantra)

Også et stort overordnet træk fra den vestlige sexologi

Bevidst vejrtrækning (Wim Hof, breath of fire og fokus på kundalini, aromaterapeutisk vejrtrækning)

Meditation

Et blik på ernæring

Herunder et blik for faste, og hvad det kan i en afhængighedskontekst

Aromaterapi

Forskellige oplæg over emnet

Hvorfor takle dette problem i grupperegi?

En gruppe kan noget, som den individuelle tilgang ikke kan. Og omvendt. Derfor er det altid godt at flekse, så man får den maksimale støtte. Dybest set handler det jo om, at du kan begynde at leve et liv i overensstemmelse med dine formulerede værdier, som velsagtens kan involvere retten til at være glad, retten til at blive elsket, og retten til at have et sundt og emotionelt liv med gode relationer. Eller hvad der nu ellers giver mening for dig at formulere.

Det, et gruppeforløb udmærker sig ved, i forhold til den individuelle tilgang, er, at de andre også arbejder for en. At man ikke er bærer af hele molevitten selv, men at der til stede i rummet er mennesker af kød og blod, som kender til de dynamikker, der er så forfærdeligt dominerende og kommer med så forfærdelig mange konsekvenser, og hvor man desuagtet står nærmest chanceløs for at gøre en forskel. Den følelse. At man bag gardinerne i dette grupperegi kan begynde at fornemme, at man måske ikke er så mærkeligt et dyr i skoven, som man troede. Eller at man som en start i hvert fald ikke er det eneste.

Så hvad kan du forvente, der indgår, under forløbet?

Tja, hvad der skal til for at skabe den forandring, du så inderligt ønsker. I udgangspunktet er min terapiform fænomenologisk orienteret (som du kan læse lidt mere om her), hvilket blandt andet betyder, at jeg ivrigt forsøger på ikke at have forlods svar på, hvad der er de rigtige interventioner, og hvad der skal til for at vækste. Men selvfølgelig har jeg som selv tidligere pornoafhængig og med terapeutisk speciale i porno gjort mig en flok opdagelser og erkendelser, jeg tillader mig at trække på i det gruppedynamiske rum, og som alt andet lige har smag af ”system”. Det terapeutiske lederskab er således en blanding mellem fænomenologi og erfaringer, der er ”bevist” brugbare.

En del af disse forlods ”systemer”, du kan blive præsenteret for, er:

Gruppeterapi  (SCT og viden fra chok-traumeuddannelsen ved Skolen for Psykosomatik i Helsingør)

Arbejde med krop (yoga, dynamisk træning/bevægelse, elementer fra kampsport, styrke)

Et stort fokus på den energetiske seksualitet og det at være ”mere i kroppen” og ”mindre i hovedet” (inspiration fra Tao og tantra)

Også et stort overordnet træk fra den vestlige sexologi

Bevidst vejrtrækning (Wim Hof, breath of fire og fokus på kundalini, aromaterapeutisk vejrtrækning)

Meditation

Et blik på ernæring

Herunder et blik for faste, og hvad det kan i en afhængighedskontekst

Aromaterapi

Forskellige oplæg over emnet

”It is possible to rethink love
and unlearn lust.”

Stephen Peter Anderson

Praktisk info

Pris og dato:

3950 kr. for seks lørdage fra 12-17 og som forløber lidt over to måneder med start oktober/november 2021 (specifik dato følger).

Antal pladser:

Ti styks. Din plads er sikret ved:

1 at have en kort (uforpligtende) samtale med Jimmy. Skriv på jimmyhansen51@gmail.com for at aftale en tid

2 at indbetale 1500,- i depositum hos Nordea: Reg. 2905 Kontonummer. 2551538675.

Obs:

Hvis dine tændingsmønstre har bragt dig forbi børneporno og pædofili, må jeg desværre indtil videre henvise dig til Sexologisk Klinik – Psykiatrisk Center København. ”Desværre”, fordi jeg godt er klar over, at det for langt, langt de fleste af jer er et totalt uønsket tændingsmønster, og ja, at det for langt de fleste af jer gælder, at I selv har været udsat for overgreb, og at tilfældige seksualiseringsmekanismer har bragt jer forbi dette ærgerlige seksuelle område. Jeg har bare endnu ikke den ekspertise, der skal til for at kunne stå inde for kvaliteten i en sådan kontekst, så derfor må jeg melde hus forbi på det område. Du er dog velkommen til at skrive mig en besked og fortælle om dine udfordringer.

Praktisk info

Pris og dato:

3950 kr. for seks lørdage fra 12-17 og som forløber lidt over to måneder med start oktober/november 2021 (specifik dato følger).

Antal pladser:

Ti styks. Din plads er sikret ved:

1 at have en kort (uforpligtende) samtale med Jimmy. Skriv på jimmyhansen51@gmail.com for at aftale en tid

2 at indbetale 1500,- i depositum hos Nordea: Reg. 2905 Kontonummer. 2551538675.

Obs:

Hvis dine tændingsmønstre har bragt dig forbi børneporno og pædofili, må jeg desværre indtil videre henvise dig til Sexologisk Klinik – Psykiatrisk Center København. ”Desværre”, fordi jeg godt er klar over, at det for langt, langt de fleste af jer er et totalt uønsket tændingsmønster, og ja, at det for langt de fleste af jer gælder, at I selv har været udsat for overgreb, og at tilfældige seksualiseringsmekanismer har bragt jer forbi dette ærgerlige seksuelle område. Jeg har bare endnu ikke den ekspertise, der skal til for at kunne stå inde for kvaliteten i en sådan kontekst, så derfor må jeg melde hus forbi på det område. Du er dog velkommen til at skrive mig en besked og fortælle om dine udfordringer.